Kære bruger, det glæder os at du har valgt at klikke ind på vores hjemmeside.

Du kan se foto og videoer fra vores liv. efterhånden som de bliver lagt ud på hjemmesiden.

Det gøres ved at vælge et årstal i øverste bjælke og derefter vælg om du vil se Foto eller Video.

Der er ikke tekst (titler) på alle video, men det vil der komme løbende.

Med Venlig Hilsen

Kasper & Merete